Disclaimer

De informatie die op deze website wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de website of de informatie, producten, diensten of afbeeldingen die erop worden vermeld. Het vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is dus strikt op eigen risico.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van deze website of de informatie die erop wordt verstrekt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade of verlies veroorzaakt door virussen, bugs, onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen in de informatie.

Op deze website kunnen links naar andere websites worden verstrekt. Deze links zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak en betekenen niet dat we de inhoud van die websites onderschrijven. We hebben geen controle over de inhoud van die websites en zijn niet verantwoordelijk voor de informatie, producten, diensten of afbeeldingen die erop worden vermeld. Het gebruik van dergelijke links is op eigen risico.

Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, video’s en audioclips, is eigendom van de respectieve eigenaren en wordt beschermd door toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om de inhoud te kopiëren, reproduceren, verspreiden of op enigerlei wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt en het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig terug te keren naar deze pagina en eventuele wijzigingen te controleren. Door deze website te blijven gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de meest recente versie van de disclaimer.

Als u vragen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die op deze website worden verstrekt.